Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

kand. E.J. van Ettekoven

Ochtenddienst

30 jun2024 09:30

Schriftlezing:

Liturgie:

Dienst der Offeranden:

16 Juni 2024 

- Diaconie
- Kerkvoogdij
- Predikantsplaats

 

23 Juni 2024

- GDC. Chr. onderwijs Malawi
- Kerkvoogdij
-Predikantsplaats
- Avondmaalsbekers: Wycliffe Bijbelvertalers

 

30 Juni 2024

- Aflossing schuld
- Kerkvoogdij
- Predikantsplaats

 

Collecten overmaken:

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
 
- Diaconie: NL 56 ABNA 0429 7093 58 
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 


Ook aan het online meeluisteren en downloaden zijn kosten verbonden.
Daarom willen we aan u als meeluisteraar vragen dit met een vrijwillige bijdrage te ondersteunen.
U kunt uw gave overmaken naar de kerkvoogdij:

 

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
Onder vermelding van: ‘vrijwillige bijdrage live meeluisteren’

  • © hersteld hervormde kerk 2024