Dagelijks Woord

Meer over Algemeen

Huwelijksplechtigheid

Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland                    versie november 2017

Aandachtspunten rondom huwelijksdienst :

Geacht (aanstaand) bruidspaar,
We zijn dankbaar dat jullie het huwelijksleven willen beginnen in Gods huis om daar Zijn onmisbare zegen af te smeken. We stellen het ook op prijs dat jullie dat willen doen in de Hersteld Hervormde gemeente van Oud-Beijerland. Ter voorbereiding op de huwelijksdienst hierbij enkele aandachtspunten:

   Als men uit een ander kerkverband afkomstig is, moet het doopbewijs of de attestatie uiterlijk een week voor de huwelijksdag in het bezit zijn van de scriba van de kerkenraad.
♦ We vragen of niet alleen de predikant een trouwkaart kan ontvangen, maar ook de wijkouderling en de scriba (voor het archief).
  Op de zondag nadat de trouwkaart ontvangen is, wordt het huwelijk afgekondigd in de eredienst waarbij er vermeld wordt dat er eventuele bezwaren kunnen worden ingediend.
   We verwachten een nette trouwjurk, waarbij ook het bovenlichaam bedekt is. De bruid draagt ook een hoed of sluier tijdens de huwelijksdienst (naar 1 Korinthe 11). Ook de bruidegom dient er natuurlijk netjes uit te zien!
♦  Het heeft de voorkeur van de kerkenraad dat de huwelijksdienst in de Anathothkerk plaatsvindt.
   In de kerk mogen tijdens de huwelijksdienst geen foto’s of video-opname’s gemaakt worden.
♦   Aangezien aan het begin van de kerkdienst het huwelijk burgerlijk al gesloten is, achten we het niet juist dat de vader de bruid de kerk binnenbrengt.
   Als er iemand is uit de familie- of vriendenkring van het bruidspaar die de samenzang goed kan begeleiden op het orgel, is dat toegestaan. In overleg met de koster kan er vooraf een keer geoefend worden op het orgel. Is er niemand, dan zal één van de organisten spelen.
♦   In de meeste gevallen is er een orde van dienst (liturgie) die door de ceremoniemeester wordt gemaakt en waarvoor de predikant alle gegevens aanlevert. Het is fijn als de liturgieën een paar dagen voor de huwelijksdienst bij de koster worden afgegeven.
♦   We verwachten dat de avond van de huwelijksdag op een verantwoorde wijze wordt ingevuld. Wereldse muziek, een muziekband, dansen, etc, staan in schril contrast met met de huwelijksdienst en kunnen niet samengaan.
   Draag er zorg voor dat een eventuele vrijgezellenavond niet uit de hand loopt door bijv. overmatig alcoholgebruik. Ook aan de vrienden moet duidelijk gemaakt worden dat jullie willen leven naar Gods geboden en dat zulke uitspattingen op weg naar de kerkelijke inzegening van het huwelijk niet passen.
♦   Wanneer jullie als bruidspaar nog geen belijdenis hebben gedaan (of één van jullie niet), sporen we jullie aan om in het nieuwe seizoen de belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Tijdens een kerkelijke bevestiging van je huwelijk doe je eigenlijk ook al belijdenis.

Gods zegen over jullie huwelijk toegewenst.
Uw kerkenraad.

  • © hersteld hervormde kerk 2024