Dagelijks Woord

Meer over Algemeen

Wie zijn wij ?

De Hersteld Hervormde Gemeente te Oud Beijerland beschouwt zich als voortzetting van de Hervormde Gemeente die tijdens de Reformatie, aan het einde van de zestiende eeuw, in Oud-Beijerland ontstond.
Bij het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 kon een aanzienlijk deel van de Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland niet mee met deze fusie die leidde tot het ontstaan van een kerk met een andere grondslag dan die van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Sindsdien maakt de gemeente deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk.
De gemeente telt een kleine 800 leden. Deze gemeenteleden wonen voor het grootste gedeelte in Oud-Beijerland, maar ook in verschillende omliggende plaatsen.
We mogen ons verheugen in een trouw kerkbezoek van jongeren en ouderen.
De Hersteld Hervormde Gemeente heeft evenals de Hersteld Hervormde Kerk (waar we deel van uit maken) Gods Woord en de gereformeerde belijdenisgeschriften als grondslag.
We gebruiken de Statenvertaling en zingen niet-ritmisch uit de psalmberijming van 1773.

In onze gemeente staat de Bijbel, die wij zien als het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God, centraal.
Dat gebeurt niet alleen tijdens de erediensten.
Ook in pastorale contacten, op de catechisatie, verenigingen en kringen gaat de Bijbel open, om daaruit te leren wat nodig is op weg en reis naar de eeuwigheid.
Gods Woord is immers de norm voor ons leven.
Daarnaast laten we ons ook bij al het andere werk in de gemeente, zoals in het jeugdwerk, de diaconale thuishulp en gemeenteavonden of dagen leiden door het Woord van God.

Als Hersteld Hervormde Gemeente zijn we vanouds een volkskerk, die gericht is op het gehele volk van Oud-Beijerland, waar de Anathothkerk staat.
Graag delen wij het Evangelie, de blijde boodschap met anderen, omdat we vanuit de Bijbel weten en geloven dat er meer is dan wat dit leven te bieden heeft en er na dit leven voor ieder mens de eeuwigheid aan breekt. 
We hebben een God, Die ons ontferming en genade wil geven en daarom Zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft.
‘Opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ (Johannes 3:16).
Als gemeente weten we ons tevens verbonden met de wereldwijde Kerk van Jezus Christus.
Samen met vele gemeenten verspreid over de wereld en door de eeuwen heen belijden we Jezus Christus als Koning van de Kerk, en geloven wij dat wij alleen door het geloof in Hem werkelijk kunnen leven.

  • © hersteld hervormde kerk 2024