Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Ouderenmiddag

Gedurende de maanden september t/m mei wordt eenmaal per maand op de dinsdag van 14:30 tot 16:30 uur een middag gehouden voor ouderen en alleenstaanden voor bezinning en ontmoeting. Deze middag wordt geleid door de predikant en vindt plaats in de familiezaal. Voor de pauze wordt er een meditatie gehouden en na de pauze is er vaak iemand die iets over een bepaald onderwerp of een verhaal uit de kerkgeschiedenis vertelt. Er is ook gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. Aan het eind van het seizoen wordt er in de maand juni een reisje georganiseerd. De ouderen-contactmiddagen worden aangekondigd in de kerkbode en vervoer kan worden geregeld.

De commissie van de ouderencontactmiddag:
mevr. J. Blok-Boender
mevr. A. Boer-Korevaar
mevr. J. de Bruin-Koese
mevr. J.H.E. van den Herik-Mol
mevr. H. ’t Jong-Mourits
dhr. J. Verzendaal

 

 

De bijeenkomsten voor het seizoen:
 

Data voor het seizoen:

2022 - 2023

11 oktober
15 november
20 december (kerstviering)

2023

17 januari
15 februari (Kinderkoor Thabita
aansluitend stampotbuffet)
14 maart
4 april
9 mei
20 juni (afsluiting)

 

 

jaarplanner

Ouderenmiddag bootreisje 2019

bekijk alle albums

Ouderenmiddag reisje 2018

bekijk alle albums

Ouderenmiddag reisje 2017

bekijk alle albums

Ouderenmiddag reisje 2016

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2023