Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 16-30

Zondag 17 vr. en antw. 45

Zondag 17

Vr. 45 Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antw. Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken a.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven b.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding c.

a  Rom. 4:25. 1 Petr. 1:3. 1 Kor. 15:16. 
b  Rom. 6:4. Kol. 3:1, 3. Ef. 2:5, 6. 
c  1 Kor. 15:20, 21.

  • © hersteld hervormde kerk 2024