Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 16-30

Zondag 25 vr. en. antw. 65-68

VAN de SACRAMENTEN
Zondag 25

Vr. 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof?
Antw. Van den Heiligen Geest a, Die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des heiligen Evangelies, en het sterkt door het gebruik van de Sacramenten b.

a Ef. 2:8, Ef. 6:23, Joh. 3:5, Fil. 1:29 
b Mat. 28:19, 1Pet. 1:22-23

Vr. 66. Wat zijn Sacramenten?
Antw. De Sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte des Evangelies des te beter te verstaan geve en verzegele; namelijk, dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus, aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt a.

a Gen. 17:11, Rom. 4:11, Deu. 30:6, Lev. 6:25, Heb. 9:7-9,24 Ez. 20:12, Jes. 6:6-7, Jes. 54:9

Vr. 67. Zijn dan beide, het Woord en de Sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, als op den enigen grond onzer zaligheid wijzen a?
Antw. Ja zij toch; want de Heilige Geest leert ons in het Evangelie en verzekert ons door de Sacramenten, dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is.

a Rom. 6:3, Gal. 3:27

Vr. 68. Hoeveel Sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet?
Antw. Twee, namelijk den Heiligen Doop en het Heilig Avondmaal.

  • © hersteld hervormde kerk 2024