Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 16-30

Zondag 20 vr. en antw. 53

VAN GOD DEN HEILIGEN GEEST EN ONZE HEILIGMAKING

Zondag 20

Vr. 53 Wat gelooft gij van den Heiligen Geest?
Antw. Eerstelijk, dat Hij tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is a.
Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is b, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make c, mij trooste d en bij mij eeuwiglijk blijve e.

a  1 Joh. 5:7. Gen. 1:2. Jes. 48:16. 1 Kor. 3:16 en 6:19. Hand. 5:3, 4. 
b  Gal. 4:6. Matth. 28:19, 20. 2 Kor. 1:22. Ef. 1:13. 
c  Gal. 3:14. 1 Petr. 1:2. 1 Kor. 6:17. 
d  Joh. 15:26. Hand. 9:31. 
e  Joh. 14:16. 1 Petr. 4:14.

  • © hersteld hervormde kerk 2024