Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Ouderlingen

Als we het gedeelte uit het bevestigingsformulier over de ouderlingen lezen, zien we dat het in de eerste plaats hun taak is om "met de dienaren des Woords, opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is; naarstig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel; die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is."
Ten tweede moeten ze zorgen dat "onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, …met goede raad de dienaren des Woords behulpzaam zijn en met raad en troost alle christenen te dienen."
Ten derde moeten ze "mede toezicht nemen op de lering en de wandel van de dienaren des Woords…dat er geen vreemde leer wordt voorgesteld."

Een belangrijke taak van ouderlingen is het huisbezoek.
Het streven van de kerkenraad is dat de wijkouderling samen met een andere ouderling/diaken één keer in de twee jaar op huisbezoek komt. Wanneer er kinderen zijn, dienen ook zij (een deel van) het huisbezoek bij te wonen. Bij jonge kinderen is het verstandig dat het huisbezoek vroeg in de avond plaatsvindt. Tijdens het huisbezoek zal aan de orde komen wat de prediking en het onderzoeken van Gods Woord mag uitwerken in het leven en of we het zaligmakende geloof uit genade deelachtig mogen zijn.

Ouderlingen:

B.C. van der Knaap (scriba)
Koninginneweg 46
3262JC Oud-Beijerland
tel: 0186-625959
bcvanderknaap@hhg-oudbeijerland.nl
scriba@hhg-oudbeijerland.nl

T. Mourits
tel: 0186-629819
tmourits@hhg-oudbeijerland.nl

C.Nobel
tel: 0186-612067
cnobel@hhg-oudbeijerland.nl

A.P.H. van Pelt
tel: 0186-683686
aphvanpelt@hhg-oudbeijerland.nl

B. Schipper
tel: 0186-610872
bschipper@hhg-oudbeijerland.nl

D.C. Snijders
tel: 0186-654758
dcsnijders@hhg-oudbeijerland.nl

P. Veldhuis (Jeugdwerkouderling)
tel: 0186-722103
pveldhuis@hhg-oudbeijerland.nl

J. Verzendaal
tel: 06-23973843
jverzendaal@hhg-oudbeijerland.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024