Meer over Kerkenraad

Ouderlingen

Als we het gedeelte uit het bevestigingsformulier over de ouderlingen lezen, zien we dat het in de eerste plaats hun taak is om "met de dienaren des Woords, opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is; naarstig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel; die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is."
Ten tweede moeten ze zorgen dat "onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, …met goede raad de dienaren des Woords behulpzaam zijn en met raad en troost alle christenen te dienen."
Ten derde moeten ze "mede toezicht nemen op de lering en de wandel van de dienaren des Woords…dat er geen vreemde leer wordt voorgesteld."

Een belangrijke taak van ouderlingen is het huisbezoek.
Dat gebeurt in onze gemeente of met een diaken of met een andere ouderling.
Op huisbezoek leeft de ouderling mee met de omstandigheden van de persoon/personen die hij bezoekt. De belangrijkste reden voor huisbezoek is het vragen naar dat wat het Woord van God doet in het hoofd en hart van de persoon/personen die hij bezoekt.
Hij vraagt naar wedergeboorte, geloof en bekering. En hij is bereid om te helpen, als er vragen zijn die met het geloof en met een Bijbelse levenswandel te maken hebben. 

Ouderlingen:
W.R. Verzendaal (scriba)
A.W. Lipsstraat 2
3262 GA Oud-Beijerland 
tel: 0186-614601
scriba@hhg-oudbeijerland.nl

L.J.A. Blaak 
tel: 0186-627428
ljablaak@hhg-oudbeijerland.nl

H. van den Herik
tel: 0186-849489
hvandenherik@hhg-oudbeijerland.nl

A. Kleiberg
tel: 0186-625886
akleiberg@hhg-oudbeijerland.nl

A. Mourits  
tel: 0186-618748
amourits@hhg-oudbeijerland.nl

K.M. Schipper 
tel: 0186-615215
kmschipper@hhg-oudbeijerland.nl

D.C. Snijders 
tel: 0186-654758
dcsnijders@hhg-oudbeijerland.nl

P. Veldhuis  (Jeugdwerkouderling)
tel: 0186-722103
pveldhuis@hhg-oudbeijerland.nl

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021