Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Zendings- en evangelisatiewerk

In onze gemeente is het de taak van de kerkenraad om gemeenteleden bewust te maken van de noodzaak van gebed voor ondersteuning van het zendings- en evangelisatiewerk.
Dit gebeurt door het beleggen van een zendingsavond waarop iemand iets komt vertellen over het zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk in Malawi en Suriname.
Ook wordt gestimuleerd om de zendingsdag te bezoeken.
De datum hiervoor zal t.z.t. in de agenda worden vermeld!
Het evangelisatiewerk wordt concreet gemaakt door met een stand aanwezig te zijn op onze jaarlijkse verkoopdag en met degenen die onbekend zijn met Gods Woord in gesprek te gaan. 
Ook worden er soms met Kerst, Pasen of Pinksteren folders verspreid, waarop de heilsfeiten worden uitgelegd en mensen worden uitgenodigd om de kerkdiensten of andere samenkomsten te bezoeken.

  • © hersteld hervormde kerk 2024