Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Algemene informatie

Kerkelijke regelingen:

Kerkzalen:
De zalen van de kerk zijn voor (doop)leden van de gemeente te gebruiken voor het houden van verjaardagen, recepties en jubilea. U dient de hieraan verbonden voorwaarden te onderschrijven.
Een verzoek tot het gebruik van de zalen kunt u richten aan de koster van onze kerk
dhr. G. Kleiberg
e-mail: koster@hhg-oudbeijerland.nl
Beleidsplan t.b.v. gebruik kerkgebouw.

Calamiteiten:
Binnen de kerk is een groep vrijwilligers actief die beroepshalve of vanwege vrijwilligerswerk op kan treden bij calamiteiten.
Deze groep assisteert de koster bijvoorbeeld indien gemeenteleden onwel worden of als de kerk ontruimd dient te worden.
Volg bij calamiteiten de aanwijzingen van de BHV-ers op!

Collecten:
Tijdens de kerkdiensten wordt er in drie rondgangen gecollecteerd voor diaconie, kerkvoogdij en instandhouding predikantsplaats.
Iedere laatste zondag van de maand is de eerste collecte bestemd voor de aflossing van de schuld op het kerkbouw.
In de kerkbode zal voor iedere zondag afzonderlijk vemeld worden waar de rondgangen voor bestemd zijn.

Legaat of erfstelling:
Indien u geld wilt nalaten voor het kerkelijke werk in de Hersteld Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland dan kunt u daarvoor de volgende tekst gebruiken in uw testament: “Ik legateer vrij van rechten aan de Hersteld Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland een bedrag van € … om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden”
Voor hen die een testament of laatste wilsbeschikking voor 1 mei 2004 hebben laten opmaken: heeft u er aan gedacht de naam van de kerk aan te passen als u in de nalatenschap de Hersteld Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland heeft bedoeld?
Mocht u over legaten e.d. meer willen weten dan kunt u contact opnemen met
kerkvoogd  W.A. Visser
e-mail: wavisser@hhg-oudbeijerland.nl

Bankrekeningen:
Kerkvoogdij:
NL30 ABNA 0429 6404 71
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland.

Diaconie:
NL56 ABNA 0429 7093 58
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland.

Collectebonnen:
NL49 ABNA 0461 5797 07
t.n.v. Fonds collectebonnen

KvK nummer:
De Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Kerkvoogdij Hersteld Herv. Gem. Oud-Beijerland o.v.v. KvK-nr:  76035344
Diaconie Hersteld Herv. Gem. Oud-Beijerland o.v.v. KvK-nr: 76035638

ANBI:
Onze gemeente is een ANBI-instelling. ( Algemeen Nut Beogende Instelling)
De verantwoording hiervan wordt gedaan in het hieronder te lezen document. 
Klik hier voor een downloadbestand van de ANBI op de diaconie Hersteld Herv. Gem. van Oud-Beijerland.
Klik hier voor een downloadbestand van de ANBI op de Kerkvoogdij Hersteld Herv. Gem. van Oud-Beijerland.

  • © hersteld hervormde kerk 2024