Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Diakenen

Taak van de diakenen:

Eén van de belangrijkste taken van de diakenen is het inzamelen van gaven o.a. door te collecteren en het op een verantwoorde wijze uitdelen.
In iedere eredienst wordt er een collecte voor de diaconie gehouden.
Wanneer deze collecte een bijzonder doel heeft, wordt dat in de kerkbode en bij de afkondigingen in de kerk vermeld.
Voor het uitdelen moeten de diakenen weten waar er nood is, ver weg en dichtbij.
Om de nood in de gemeente te kunnen signaleren, gaan de diakenen mee op huisbezoek.
Daarnaast worden er ook diaconale bezoekjes gebracht bij gemeenteleden die hun lichamelijke, psychische of financiële noden en zorgen aan de diakenen of via de wijkouderling of predikant kenbaar hebben gemaakt.
Het is voor velen niet gemakkelijk om persoonlijke noden aan de diaconie bekend te maken. Bij werkloosheid of schulden kan er een gevoel van schaamte zijn.
Toch is het van belang dat de diaconie op de hoogte is van de verschillende noden en zorgen in de gemeente.
Hierbij kunnen de diakenen niet zonder de hulp van de gemeente als het gaat om het signaleren van de nood.

Naast het bieden van hulp, een luisterend oor of het meedenken, mag een diaken ook met troostelijke redenen uit het Woord van God hulp bewijzen.
Vaak gaan we er vanuit dat een diaken wel op de hoogte is van bepaalde noden in de gemeente, maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn.
Geef de nood van anderen daarom door aan de diakenen.
Beter meerdere keren gemeld, dan helemaal niet.
De diakenen hebben de roeping en plicht om gemeenteleden te stimuleren tot barmhartigheid en naastenliefde.

College van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit drie diakenen en is als volgt samengesteld:

 H.J. Duifhuizen
tel: 0186-610469
hjduifhuizen@hhg-oudbeijerland.nl

J.J. Kleiberg
tel: 0186-625765
jjkleiberg@hhg-oudbeijerland.nl

M.A. Moree (secretaris)
tel: 0186-624487
mamoree@hhg-oudbeijerland.nl

M. W. Prins (penningmeester)
tel: 0186-623336
mwprins@hhg-oudbeijerland.nl

 

Het correspondentieadres van de diaconie is:
Koninginneweg 20
3262 JC Oud-Beijerland
diaconie@hhg-oudbeijerland.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024