Meer over Kerkenraad

Kerkvoogdij

Het college van kerkvoogden heeft in het bijzonder tot taak:
- het voorzien in de stoffelijke en vermogensrechtelijke belangen van de gemeente;
- het vaststellen van de begroting en de rekening van de gemeente;
- het zorg dragen voor de geldwerving;
- het regelen van de wijze van gebruik van het kerkgebouw ten dienste van de gemeente;
- het bepalen en het uitvoeren van het gemeentelijk personeelsbeleid;
- het beheren van de goederen, waaronder gelden en gebouwen van de gemeente;
- het namens of ten behoeve van de kerkenraad bijhouden van de registers van gemeenteleden en van de doop-, de lidmaten- en de trouwboeken.

Kerkvoogden:

Algemeen e-mailadres kerkvoogdij: kerkvoogdij@hhg-oudbeijerland.nl

A.Mourits
Waalhavenstraat 14
3262 GP Oud-Beijerland
Tel: 0186-618748
amourits@hhg-oudbeijerland.nl

Vacature (onderhoud gebouwen)

B.C. van der Knaap (secretaris)
tel: 0186-625959
bcvanderknaap@hhg-oudbeijerland.nl

B. Kok (ledenadministratie)
tel: 0186-626436
bkok@hhg-oudbeijerland.nl

A.J. de Visser (penningmeester)
tel: 0186-612422
ajdevisser@hhg-oudbeijerland.nl 

G.M. Hofland
tel: 0186-691309
gmhofland@hhg-oudbeijerland.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2021