Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Interne Vertrouwens Persoon (IVP)

Wordt het meer dan praten?

Blijf er niet mee zitten
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend.
Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor.
In situaties van (seksueel) misbruik binnen pastorale relaties wordt deze veilige plaats een onveilig gebied.
Het beeld van God wordt daarmee geweld aangedaan en het vertrouwen in medechristenen geschaad.
De kerk neemt daarom alle beschuldigingen of vermoedens van misbruik serieus.
Dat betekent ook dat de kerk zeer zorgvuldig wil omgaan met alle betrokkenen, zowel met de mogelijke slachtoffers, de mogelijke daders als met al degenen die bij hen betrokken zijn.

De kerkenraad heeft voor onze kerkelijke gemeente twee interne vertrouwenspersonen (IVP) aangesteld om dit belangrijke onderwerp onder de aandacht te brengen.
Daarnaast is het de taak van de IVP om activiteiten binnen de gemeente te stimuleren en te ontwikkelen op het gebied van preventie van seksueel misbruik en veilig jeugdwerk.
Bij de IVP kunt u/jij terecht wanneer er sprake is van seksueel misbruik in pastorale betrekkingen, ook als u/jij vermoedens heeft.
De IVP vormt een schakel tussen het gemeentelid, de kerkenraad en/of het meldpunt seksueel misbruik.
Zij bieden een luisterend oor en ze kunnen u/jouw informatie, ondersteuning of advies geven.
De IVP heeft geheimhoudingsplicht; de informatie die u/jij met hen deelt wordt vertrouwelijk behandeld.

Op de website van de landelijke Hersteld Hervormde Kerk is het protocol te vinden voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Tevens vindt u daar onder meer de brochure 'Klachtenbehandeling voor klachten bij misbruik'. Deze documenten kunt u downloaden op: www.hersteldhervormdekerk.nl

Heeft u/heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties?
Neem contact met ons op, ook als je in de verdere behandeling liever anoniem blijft.

De vertrouwenspersonen:
mevr. E.M. Boonstoppel - Schipper (Marlies)
tel: 06-36 07 49 89

dhr. A. Prins (Arie)
tel: 06-47 06 78 28
e-mail: vertrouwenspersoon@hhg-oudbeijerland.nl 

Ook blijft het mogelijk direct contact op te nemen met het ‘Meldpunt Seksueel misbruik in kerkelijke relaties’, buiten de vertrouwenspersonen om.
contact: meldpunt misbruik , tel. 06-81080117, ma.–vr. 10:00-13:00 uur).

 

Download brochure 'Klachtenbehandeling voor klachten bij misbruik'

  • © hersteld hervormde kerk 2024